Εντός ολίγων εβδομάδων νέος νόμος για τα αυθαίρετα