Αυθαίρετα: Εγκύκλιος του ΙΚΑ για τα αυθαίρετα που τακτοποιούνται