Αυθαίρετα: Υπαγωγή αυθαιρέτων εργασιών και αυθαιρέτων κατασκευών που δεν διαμορφώνουν ολοκληρωμένο φέροντα οργανισμό