Δασικοι χαρτες, φωτοερμηνεια: Ευρεία σύσκεψη για την ανάρτηση των δασικών χαρτών στον Διόνυσο