Δασικοί χάρτες, φωτοερμηνεία, τοπογραφικό διάγραμμα: «Παράθυρο» στο… δάσος