Δασικοί χάρτες, τοπογραφικό διάγραμμα: Πόρισμα – βόμβα για τις καταπατήσεις στην καμμένη Ηλεία