Δασικοί χάρτες «Τακτοποίηση» μέσω προστίμου για δάση που έγιναν χωράφια