Οικοδομικές άδειες: Τριετής παράταση ισχύος των οικοδομικών αδειών