Οικοδομική άδεια, ΝΟΚ: Και άλλες αλλαγές στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό