Κτηματολόγιο: Παρατείνεται – για τελευταία φορά – η προθεσμία συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Π.Ε. Καβάλας