Κτηματολόγιο: Σε λίγες μέρες αρχίζει η υποβολή δηλώσεων ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τον Δήμο Καλαμπάκας