Κτηματολόγιο: Το κυπριακό Κτηματολόγιο αποκτά και Υδρογραφική Υπηρεσία