Κτηματολόγιο, τοπογραφικά διαγράμματα: Αρχίζει η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε 26 περιοχές