Κτηματολόγιο, τοπογραφικά διαγράμματα: Εννέα νέα Κτηματολογ​ικά Γραφεία για 350.000 δικαιούχου​ς ξεκινούν τη λειτουργία τους