Κτηματολόγιο, βεβαιώσεις μηχανικών: Πώς φορολογείται η ακίνητη περιουσία στην Ευρώπη