Πολεοδομία, οικοδομική άδεια, ΥΠΕΚΑ: Αλλαγή χρήσης σε νοµίµως υφιστάµενο κτίριο