Πολεοδομία, τοπογραφικό διάγραμμα: Τα κληροτεμάχια γίνονται οικόπεδα