Πολεοδομικές μελέτες, οικοδομική άδεια: Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για την δεσµευτικότητα χρήσεων γης των ΓΠΣ (του Ν.1337/1983) και των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ (του Ν.2508/1997)