Βεβαίωση μηχανικού, κτηματολόγιο: Τίτλοι ιδιοκτησίας – Μύθοι και πραγματικότητες