Κτηματολόγιο Υπό προϋποθέσεις η ολοκλήρωσή του ώς το 2020