Τοπογραφικές μελέτες Δύο ακόμη δορυφόροι Galileo προστέθηκαν στο υπό ανάπτυξη ευρωπαϊκό σύστημα GPS