Κτηματολόγιο Ερχεται το «Κτηματόσημο» για 700.000 ιδιοκτήτες ακινήτων