Δασικοί χάρτες: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων