Δημοσιέυθηκε το πρόγραμμα αναρτήσεων των δασικών χαρτών