Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου: Έρχεται παράταση στην έκδοσή της