Κτηματολόγιο : Δύο εβδομάδες προθεσμία για την ανάρτηση