Κτηματολόγιο: Ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά – Πώς θα γίνονται οι ενστάσεις