Κτηματολόγιο: Ξεκίνησε η Ανάρτηση σε περιοχές της Π.Ε. Αχαΐας και της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής