Κτηματολόγιο: Παράταση Ανάρτησης στο Δήμο Αθηναίων. Πρώτη φορά όλα ψηφιακά