Πρόσθετες αλλαγές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για διόρθωση των τετραγωνικών ακινήτων