Άδεια λειτουργίας: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης >22kW ή 50kW (για βιοτεχνίες, αρτοποιεία, κ.ά.)