Σε ψηφιακή μορφή οι άδειες καταστημάτων στο δήμο Θεσσαλονίκης