Αδειοδοτήσεις: Από 30 Απριλίου πρόστιμα για 200.000 γεωτρήσεις