Αδειοδοτήσεις: Καταργείται η αδειοδότηση των επιχειρήσεων, έρχεται η γνωστοποίηση λειτουργίας