Αυθαίρετα: Δεν νομιμοποιούνται όσα αυθαίρετα έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα