Αυθαίρετα Κατεδαφίστηκαν 20 αυθαίρετες κατασκευές σε παραλίες της Αχαΐας