Αυθαίρετα: Περισσότερα από 900 χιλ. αυθαίρετα έχουν νομιμοποιηθεί – Στα 3,2 δισ. ευρώ τα πρόστιμα