Ανακοίνωση ΟΚΧΕ: Αίτηση ελέγχου διαθεσιμότητας αεροφωτογραφιών