Δασικοί χάρτες: Κρίσιμες αλλαγές στην κατάρτιση δασικών χαρτών