«Ελέγχουμε, επιβεβαιώνουμε, διορθώνουμε» – Σήμερα αρχίζει η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων για 11 Δήμους στην Αθήνα