Φωτοερμηνεία, δασικοί χάρτες: Αποκαλύπτονται οι καταπατήσεις δασικών εκτάσεων