Οικοδομική άδεια: Σχετικά με την κατεδάφιση κτιρίων προ του 1955