Οικοδομικοί συνεταιρισμοί: ΣτΕ – Το Δημόσιο υποχρεούται να ανταλλάσσει τις δασικές εκτάσεις που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν