Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες: Αχαΐα – 800 στρέμματα αναδασωτέων εκτάσεων της Στροφυλιάς δηλώθηκαν ως ιδιωτικές