Κτηματολόγιο: Επεκτείνεται η συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης στον Δήμο Αίγινας της Περιφέρεια Αττικής (Προκαποδιστριακός Δήμος Αίγινας και Κοινότητες Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικα).