Κτηματολόγιο: Έτοιμο το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο εντός του 2015