Κτηματολόγιο: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στην Πέλλα