Κτηματολόγιο: Παρατείνεται –για τελευταία φορά- η συλλογή δηλώσεων, μέχρι 11 Νοεμβρίου 2015, στους Δήμους Ηράκλειας, Σερρών και Σιντικής της Π.Ε. Σερρών