Κτηματολόγιο: Σε δοκιμαστική λειτουργία εφαρμογή θέασης κτηματογραφημένων περιοχών