Μεταβιβάσεις ακινήτων: Φθηνότερη η μεταβίβαση ακινήτων έως 120 χιλ. ευρώ